Pascual associats

A PASCUAL ASSOCIATS empresa dedicada principalment a la gestió i a promocions immobiliàries, trobarà al seu servei tota la professionalitat que necessita, per a la compra, venda o construcció de qualsevol immoble (des d'un simple apartament fins a la finca més sorprenent) ja sigui el més senzill i personalitzat a la vegada. Sempre amb l'aval de l'Associació Balear d'Assessors Immobiliaris (AEBI).


A més d'una ampla cartera de propietats de les quals els nostres clients ens han confiat la gestió de venda -o construcció-. També disposam de promocions immobiliàries pròpies amb la garantia dePASCUAL ASSOCIATS.

Nosaltres li ajudarem a trobar la propietat que està cercant, amb la millor relació qualitat/preu i li tramiterem tota la documentació necessària per fer de forma senzilla, efectiva i amb garanties (NIF, notari, registre,imposts, taxes). Si ho desitja, li sol.licitam la hipoteca que s'ajusti millor a les seves necessitats.


Una vegada comprada la propietat, l'assessorarem, juntament amb els professionals adequats, del pagament de tota casta d'imposts (contribucions,renda, patrimoni...) contractació de qualsevol assegurança (llar, vida,cotxe...) la rehabilitació o reforma de la vivenda i en qualsevol casta de manteniment, o servici que necessiti per a la seva casa.


Si per altra banda desitja construir la seva pròpia casa, nosaltres podem coordinar tot el procés, des de la compra del solar, desenvolupament del projecte de construcció i decoració, tramitació de les llicències urbanístiques, obtenció de permisos, contractació de l'empresa constructora i els demés industrials, tot fins a l'entrega de les claus.


Per els clients que vulguin vendre la seva propietat, els ajudarem a fixar el preu de venda, realitzarem la publicitat, informarem els interessats i visitarem la propietat. Els tendrem al corrent de les distintes ofertes rebudes i, finalment, li prepararem els contractes adequats per a la reserva i venda fins a la firma del notari, sempre amb el nostre assessorament.

Si una vegada visitada la nostra pàgina web no troba allò que cerca, no dubti de Contactarar amb nosaltres i li ajudarem a cercar-ho.

Posi la seva confiança en nosaltres i farem de la seva compra una bona inversió.